Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

OZNAČENÍ PSA SE VYPLATÍ

Musí být pes očipovaný?

Pokud to obec nenařídí obecně závaznou vyhláškou, nemusí být označen vůbec. Jestliže to vyhláška stanovuje, musíte nechat psa očipovat. Neoznačený pes má ale menší šanci, že se při zaběhnutí nebo krádeži vrátí zpět k majiteli. Štěňatům se může aplikovat mikročip už ve čtyřech týdnech.

 

Je alternativa k čipům?

Možností je tetování psa, které musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. Ale od toho se upouští.

 

Jak musí být pes označen, pokud bude cestovat?

V případě, že chcete se psem za hranice do zemí EU, musí být očipován a mít cestovní pas. Tetování se bude tolerovat ještě čtyři roky. Od roku 2012 bude platit při vycestování jen elektronický čip.

 

Kdo může psovi dát čip?

Očipovat zvíře může jen veterinární lékař. Pokud se váš pes zaběhl, můžou mu dát čip bez vašeho svolení v útulku.

 

Je čipování bolestivé?

Bolest je stejná jako při běžném očkování. Je to mnohem méně bolestivý proces, než tetování.

 

Co dělat s očipovaným mazlíčkem?

Po zavedení čipu se musíte zaregistrovat ve funkční klientské databázi, jinak je čip prakticky bezcenný. Pokud to vyžaduje vyhláška, pak i v databázi dané obce či města, kde bydlíte.

 

Kdo označení platí?

Označení čipu platí majitel, a to i v případě povinného označení psů podle vyhlášky. V některých městech a obcích část nákladů hradí obec.

 

Stačí, když je pes očipovaný a zaregistrovaný v městské evidenci?

Stačí, ale výhodnější je využít i registrace u klientské databáze, která vám pomůže při vyhledávání zaběhnutého psa. Je možné se zaregistrovat u Národního registru majitelů zvířat a Centrální evidence zvířat a věcí v ČR.

 

Kde můžu hledat zaběhnutého psa?

Při ztrátě psa, který má čip, se obraťte na databázi, u které je registrovaný. Kontaktujte útulek ve městě nebo v okolí. Je velká šance, že se tam pes dostal díky policii, která ho může odchytnout a do útulku přepravit.

 

Je nutné psa označit jinak než čipem?

Nutné ne, ale vhodné ano. Pokud pes uteče za fenou do sousedství a tam ho někdo objeví, mnohem snadněji si přečte telefon na kovovém štítku nebo adresu v přívěsku, než ukrytý kód…

 

 Zdroj:internet