Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

MALÝ PRŮVODCE PSÍMI SPORTY

           AGILITY                             

může dělat úplně každý a s jakýmkoliv psem. Jedná se o závod na překážkové trati, který  vznikl v 70. letech v Anglii. Cílem je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase. Je to pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit – pes ve smečce (společně se svým pánem) spolupracuje při překonávání překážek v honbě za „kořistí“ (pamlskem, pochvalou). Je to sport, který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a upevňuje jejich vztahy. Česko patří v tomto sportu ke světovým velmocem.

CANICROSS

je terénní sport, kdy je pes napojen lanem na běžce – vůdce. Je populární zejména v Evropě. Většinou se jedná o jednoho psa, méně často dva psy, neboť to klade větší nároky na jejich ovladatelnost. Pes by měl zvládat základní povely doleva, doprava, stůj a samozřejmě mít základní tažnou průpravu. Lano je opatřeno amortizérem, který tlumí nárazy a chrání páteř běžce i psa. Běžec je opásán speciálním sedákem, který přenáší sílu psa. První mistrovství světa se konalo v italské Ravenně v roce 2002.

DOG DANCING

neboli též tanec se psem, Musical Canine Freestyle, Heelwork to music apod. je psí sport, kdy pes pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu hudby. Je rozšířený především v Anglii a v USA. Tanec se psem je velice oblíbený, neboť šanci uspět má prakticky každý. Výcvik není náročný pro psa ani pro psovoda, jedná se spíše o dlouhodobou a trpělivou práci. Za nejlepší kandidáty jsou považováni psi, kteří jsou hraví a temperamentní, ale zároveň schopní spolupráce s psovodem a mají za sebou výcvik základních poslušností.

DOG TREKKING

Princip dog trekkingu spočívá v orientačním pochodu se psem, kdy je předem stanovena trasa a časový limit, ve kterém musí účastníci tuto trasu zvládnout. Velice často se jedná o značné výškové převýšení a vlastní pochod může trvat několik dní, případně i nocí. Tato sportovní disciplína se k nám rozšířila ze severských zemí, kde byl dálkový pochod se psem naprosto běžnou a praktickou záležitostí. V Čechách patří tento sport k těm vůbec nejmladším. Historicky první závod v dog trekkingu se u nás konal v roce 2000.

FLYBALL

patří mezi nejoblíbenější psí sporty také proto, že se mu mohou věnovat majitelé nejrůznějších psích ras a přestože jsou menší a mrštnější psi ve výhodě, i pro větší psy a jejich majitele je tento sport příjemným vyžitím. Flyball vznikl přibližně v 70. letech v Kalifornii. Princip hry spočívá v soutěži mezi dvěma družstvy. Každé se skládá ze čtyř psovodů a čtyř psů, kteří mají svůj ohrazený parkur. Pes se vydává přes čtyři připravené překážky k vrhacímu boxu, kde pomocí pedálu odpálí míček. Ten musí opětovně chytit a i s míčkem se opět přes překážky vrátit ke svému pánovi.

FRISBEE

neboli házení létajícího talíře psovi, je vynikajícím sportem, při němž se psi výborně zdokonalují v rychlosti, aportování a také v tělesné obratnosti. Frisbee je výbornou doplňkovou aktivitou například pro vyznavače agility. Tento sport si postupně získává stále více zájemců. I když se u frisbee jedná o jednoduchou techniku, její zvládnutí vyžaduje hodně trpělivosti a času. Pro tento sport jsou důležité dva základní předpoklady – kvalitní disk (textilní nebo plastový) a bezpečná plocha na hraní. Frisbee je hra vhodná pro temperamentní psy, kteří nesmí mít vážné potíže s pohybovým aparátem. Hra není vhodná pro velmi vysoké a silné psy.

OBEDIENCE

ve světě více než 40 let starý a poměrně oblíbený druh kynologického výcviku, byla v ČR založena v lednu 2007. Obedience je precizní poslušnost a perfektní souhra mezi psovodem a jeho psem. Obedience je určité propojení sportovní kynologie, agility a záchranářského výcviku. Obedience učí psovoda držet psa pod kontrolou, velký důraz je kladen na vztah psovoda s jeho psem. Pes pracuje často ve velké vzdálenosti od psovoda. Je kladen velký důraz na přesnost a precizní provádění jednotlivých cviků. Obedience se hodí pro psovody a psy, kteří se z různých důvodů nechtějí věnovat obranám, netouží běhat přímo agility a hledají něco nového, co by obohatilo jejich společný život.

MUSHING

nebo jízda se psím spřežením je sport, při němž dva nebo více psů v postrojích tahají svého psovoda na speciálních saních nebo na řiditelném vozíku. Jedná se o jedno odvětví tzv. kynologického sportu, jenž má svůj původ odvozený z běžné praxe psích spřežení využívaných k přepravě osob nebo i k dopravě materiálů v arktických či antarktických klimatických podmínkách. Úspornou variantou disciplíny s jedním, případně se dvěma psy (canicross, bikejoring, skijoring, D kategorie). Věnovat se tomuto sportu znamená přizpůsobit mu celý svůj život.

SKIJORING

je zimní sport, při kterém je člověk na lyžích připoután tažným lanem ke koni, psu (nebo více psům) či motorovému vozidlu. Pes by měl být poslušný, vytrvalý, silný a neagresivní. Závody ve skijoringu se konají při závodech psích spřežení. První závody skijoringu se u nás konaly při závodech psích spřežení již v roce 1985 v Peci pod Sněžkou.

BIKEJORING

je dalším odvětvím tažných sportů oblíbené hlavně u těch, kteří vlastní jen jednoho psa a chtějí se věnovat některé z rychlostních disciplín. Bikejoring se vyvinul jako jedna z letních alternativ (kromě běhu se psem a jízdě na koloběžce se psem) pro ty, kteří se věnovali zimním sportům, např. skijoringu. Bikejoring je jednou z kategorií disciplín sportu psích spřežení. Jedná se o jízdu na kole (nejlépe horském) se psem.

Zdroj:Petmedia