Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

JAK VYPADÁ STARÝ KŮŇ

 

Věda o starých koních se odborně nazývá geriatrie. Starý kůň je tedy v odborném jazyce označován také jako geriatrický pacient. Ale co je vlastně starý kůň? Samozřejmě záleží na konkrétním plemeni, obecně se však za starého koně považuje jedinec nad 16 let. Zvířata starší pětadvaceti let jsou pak extrémně geriatričtí pacienti.

Jak vypadá starý kůň

Stárnutí je proces charakterizovaný souborem pochodů projevujících se tvarovými i funkčními změnami na zvířeti. V organismu dochází ke snížení podílu vody ve tkáních, zmenšuje se napětí kůže a dochází ke ztrátě pružnosti celého těla. Starého koně většinou poznáme na první pohled, a to podle následujících znaků:

·         Měkký hřbet

·         Změny na srsti

·         Ztráta kondice

·         Ztráta svalového tonu (pevnosti svalů)

·         Volný spodní pysk

·         Tuhé klouby

·         Měkké spěnky

·         propadlé tváře

 

Po devátém roce věku koně se mohou kolem očí začít objevovat vrásky. Nad očima se prohlubují důlky. Jak lidé, tak i koně šediví, tedy lépe řečeno prokvétají u očí, nad nozdrami, ve slabinách a na kloubech. Co se týče krmení, zde více než kdy jindy platí, že bychom měli krmit co nejkvalitnějším krmivem. Mělo by být přizpůsobeno i tomu, zda kůň trpí nějakým onemocněním. Celková vláknina v potravě by neměla činit více než 30%. Krmná dávka by měla obsahovat také vysoce stravitelné sacharidy, tuky a samozřejmě vitamíny. Zvlášť vhodné je dodávat vitamín C, a to v dávce 10g na 500 kg živé váhy na den. Pokud jde o jádro, to podáváme mačkané a vlhčené. Vlhčíme pelety, řepné řízky samozřejmě namáčíme.

Péče o starého koně

Starému koni bychom samozřejmě měli věnovat více pozornosti než koni mladému. Alespoň jednou ročně je vhodné nechat preventivně zkontrolovat zuby. Právě problémy se zuby totiž mohou být jednou z příčin zhoršení výživného stavu koně.

Často diskutovanou otázkou je i zátěž starších koní. Je dobré vědět, že ve srovnání s jinými živočichy si kůň zachovává schopnost pracovat do velmi vysokého věku. Platí tedy, že kůň by měl pracovat co nejdéle, tedy dokud práci zvládá. Samozřejmě že úměrně svému věku a zdravotnímu stavu. Vhodná je například lehká zátěž ve formě vyjížděk nebo lehké jízdárny, kupříkladu pod dětmi. Tímto si udrží lepší pohyblivost a kondici, také klouby budou lépe pracovat. Rozhodně se nedoporučuje vyřadit koně ze dne na den. Navíc, někteří koně mohou nést své odstavení na vedlejší kolej psychicky poměrně těžce.

Viz Nakrmho.cz – sortiment – Koně – Ostatní potřeby

Nemoci

U starých koní se často objevuje polymorbidita, tedy výskyt několika chorob najednou. Častěji také přicházejí komplikace či atypický průběh onemocnění, vzácností není ani přechod do chronického stádia.

U koní vysokého věku se extrémně často objevují poruchy endokrinního systému, dále artrózy, poruchy trávícího systému, kardiovaskulární choroby, onemocnění dýchací soustavy, nemoci očí a také různé nádory.

Cushingův syndrom

Nejčastějším problémem starších koní je takzvaný Cushingův syndrom. Onemocnění je známé také pod názvem hyperadrenokorticismus či hyperkorticismus. Jde právě o endokrinní poruchu způsobenou nadprodukcí hormonu kortizolu vznikajícího v nadledvinkách. Nástup této nemoci může trvat měsíce, ale i roky.

Příznaky

Snad nejnápadnějším symptomem je růst dlouhé, často zvlněné srsti. Tato porucha se odborně nazývá histruismus. Srst se prvně objevuje na hlavě a na břichu a vyznačuje se tím, že na jaře nepřelínává. Pokud ji však ostříháme, opět velmi rychle dorůstá.

Dalším příznakem ,,cushinga“ je, že postižení jedinci hodně pijí a hodně močí, přičemž za zvýšenou spotřebu vody lze považovat více než 30 litrů na den. Zde však musíme zohlednit ostatní faktory, které mohou příjem vody ovlivňovat, jako je například zvýšená teplota, laktace u klisen atd.

U dlouhodobě nemocných zvířat dochází k atrofii svalů, především tedy na zádi. Pacient tak hubne i při dobrém příjmu potravy.

A nakonec, koně postižení Cushingovým syndromem často trpí také poruchami imunity. Poranění se hojí hůře a pomaleji než u zdravých jedinců, často trpí lézemi a abscesy v ústní dutině či v kopytech, objevuje se také bezdůvodné zchvácení kopyt.

 

Diagnóza a léčba

Diagnostiku provede veterinář z vyšetření krve, moči a provedených zátěžových testů. Možnosti léčby jsou omezené, zakládají se především na kvalitní ošetřovatelské péči, tedy vhodné krmení, pravidelná vakcinace, odčervení, úprava kopyt… Důležitá je také prevence, tedy pravidelné ošetřování i drobných poranění, aby se zabránilo případnému vniknutí infekce do oslabeného organismu.

Pokud jde o možnosti medikamentózní léčby, koním s Cushingovým syndromem lze úspěšně podávat léčiva na Parkinsonovu chorobu.

Přestože ,,cushinga“ nelze úplně vyléčit, při dodržení dobrých podmínek a vhodné péči může kůň prožít ještě několik spokojených let, a to i v přiměřené zátěži. Jezdec však vždy musí mít na paměti, že nemocí oslabená svalovina nezvládne, to co dříve.

Viz Nakrmho.cz – sortiment – Koně

Zdroj:Koně a hříbata