Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

PŘEPRAVA ZVÍŘAT V IDS JMK

Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava schránky se řídí stejnými podmínkami jako přeprava spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud má schránka tvar kvádru do rozměrů 20x30x50 cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší, cestující hradí zlevněné (poloviční) jízdné.

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu ve vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře. Pes nesmí být přepravován na sedadle. Slepecký pes nemusí být náhubkem vybaven. Za přepravu psa se hradí zlevněné (poloviční) jízdné. Držitelé nepřenosných předplatných jízdenek pro zóny 100 a 101 mohou v těchto zónách v linkách 1 až 99 přepravovat psy bezplatně. Pokud jsou psi přepravováni v bezpečné, zcela uzavřené a dole nepropustné schránce do rozměrů 20x30x50 cm, přepravují se rovněž bezplatně.

Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze se souhlasem řidiče. Maximální počet psů přepravovaných v jednom vozidle není stanoven. Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat z přepravy a to zejména v případech, pokud je pes špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo nemocný, přenáší parazity nebo znečišťuje vozidlo. Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla jinéh cestujícího. Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

 

Zdroj:IDS JMK